St George's Church of England Academy

‘Growing together in Newtown' - Lifelong Aspirations, Lifelong Prospects

To all the parents and children of our Reception class of 2021

Dhamaan waalidiinta iyo caruurta fasalkayaga Soo dhaweynta ee 2021

Watch the videos below to meet our New Reception Teachers and see where you will be learning  

Halkan ka daawo fiidiyowyada si aad ula kulanto Macallimiintayada Qaabilaadda Cusub oo arag halka aad wax ku baran doonto

Have a safe summer

Xagaag aamin ah

 

We look forward to seeing you all in September

Waxaan rajeyneynaa inaan kuligeen idin wada aragno bisha Sebtember